Veldig raskt – hva er Android Enterprise?

En veldig rask gjennomgang av det aller viktigste med Android Enterprise

Nordic Mobility er et Enterprise Mobility selskap. Trenger du hjelp med Android Enterprise? Kontakt oss for tips og råd.

 

Hva er Android Enterprise?

Android Enterprise er en plattform for å adoptere, konfigurere, og få oversikt over bedriftens Android-enheter som smarttelefoner og nettbrett sammen et EMM-system (Enterprise Mobility Management) som SOTI MobiControl.

Hvorfor skal vi bruke Android Enterprise?

Med Android Enterprise kan du adoptere Android-enheter på flere forskjellige måter. Du kan velge mellom fire forskjellige moduser, fra work profile som installerer apper på BYOD-enheter, til dedikert hvor enheten blir låst ned og kun får tilgang til det du selv ønsker. Man kan skille helt mellom arbeid og privat, hoppe over alt som har med Google-konto å gjøre, administrere konfigurasjon i apper med appconfig, enkelt distribuere apper, og mye mer.

 

Hvordan adopterer man en Android-enhet inn i Android Enterprise?

Man bruker en av disse fire metodene

·      NFC bump hvor man har en «master»

·      DPC, hvor man skriver inn en kode istedenfor epost på Google-konto skjermen

·      QR-kode som skannes under oppsett

·      Zero-touch hvor bruker starter enheten og det meste blir konfigurert automatisk

Hvordan distribuerer man apper?

Enkelt, gjør det via Google Play, eller EMM-systemet. Begge deler er gode metoder, men tradisjonelt er det vanligst å gjøre det via EMM-systemet.

 

Hva koster Android Enterprise?

Android Enterprise er helt gratis. Google gjør dette for å få bedre kontroll på sikkerhet, og en konsekvent opplevelse av konfigurasjon. EMM-systemet derimot, vil innebære en kostnad, det samme med konfigurasjon og oppsett.

 

Nordic Mobility er et Enterprise Mobility selskap. Trenger du hjelp med Android Enterprise? Kontakt oss for tips og råd.