TOPP 5 – hva må du tenke på før du starter med RFID

Hva må du tenke på FØR du starter med RFID?

 5. Hvilke utfordringer ønsker du å løse med RFID?

Det finnes mange utfordringer som best lar seg løse av RFID, men ikke alle. Om du må redusere arbeidsmengde ved registrering, redusere kostnader forbundet med feilregistrering, etablere kritisk sporing av produkter, eller trenger mer data enn et strekkodesystem kan tilby, er RFID veien å gå.

 

4. Hva slags RFID tagger burde du bruke?

Trenger du aktive, eller passive RFID tagger? Aktive RFID-tagger har et batteri, noe som gir dem noen fordeler over passive RFID-tagger. Signalet er sterkere, og de sender signal uten å måtte aktiveres av en RFID-leser. De tåler også mer forstyrrelse fra elektromagnetiske felt, kan lagre mer historisk data som tid, temperatur og GPS-lokasjon. Passive RFID-tagger derimot har andre fordeler, hvor den største er kostnad. Tagg for tagg er passive RFID-tagger mye rimeligere enn aktive. De har også en nærmest ubegrenset livslengde, mens aktive RFID-tagger må bytte batteri etter alt fra to til fem år.

 

3. I hva slags miljø skal du bruke RFID-utstyret?

Før du implementerer RFID i din bedrift, må du tenke over hva slags miljø utstyret skal brukes i. Bransje og hva du forsøker å oppnå, vil diktere om det er en god avgjørelse å gå for RFID. Om du for eksempel skal bruke RFID for sporing av lagerbeholding i et lager, vil du måtte planlegge nokså omfattende. Om du derimot skal holde et øye med kostbare produkter i en butikk, vil installasjon være nokså enkel.

 

2. Kan jeg bruke RFID på alle mine produkter?

Ja, du burde kunne tagge alle dine produkter om nødvendig. Det kan være vanskelig for RFID-lesere å lese tagger på overflater av metall, men siste generasjon tagger har blitt såpass bra de vil fungere i nesten alle situasjoner.

 

1. Hva slags RFID-utstyr trenger du?

Du trenger RFID-tagger, og noe som kan lese disse som et absolutt minimum. Deretter må du spørre deg selv hvordan din bedrift arbeider. Vil dere ha mest nytte av stasjonære RFID-lesere eller mobile PDAer? Skal dere ha informasjon på taggene? I så fall trenger dere noe som kan skrive til dem, som en RFID-printer. Utfør en grundig forundersøkelse, det vil lønne seg i lengden.

 

Nordic Mobility er et Enterprise Mobility selskap. Er du på jakt etter RFID-utstyr til din bedrift? Kontakt oss for tips og råd.