Sunnfjord Energi

Sunnfjord Energi er et integrert kraftselskap med kraftproduksjon, drift og bygging av nett og salg av kraft til bedrifter og private. Konsernet driver innen produksjon og omsetning av fornybar energi, utbygging og drift av om lag 2.900 km linjenett.

Nordic Mobilitys oppgave

Sunnfjord Energi gikk til innkjøp av Samsung nettbrett til sine montører. Montørene skulle bruke nettbrettene til å registrere feil og mangler, dokumentere arbeid, navigasjon, e-post og mye mer. Da installasjon av nettbrett og Mobile Device Management system ble tidkrevende og komplekst, kontaktet de Nordic Mobility for å løse oppgaven.

Sunnfjord Energi,kraftproduksjon,kraft,strøm

 

Løsningen

I samråd med Nordic Mobility bestemte Sunnfjord Energi å gå for NORDIC CLOUD MOBILE, SOTI MobiControl i skyen, som Mobile Device Management for deres nettbrett. NORDIC CLOUD MOBILE gir Sunnfjord Energi tilgang til fjernstyring av nettbrett, fjerninstallasjon av apper, samt GPS-sporing av utstyr. Dette sparer dem tid, penger og ressurser, samtidig som kostnaden er minimal. Montørene reiser i dag rundt omkring i Sogn og Fjordane med hvert sitt nettbrett, alltid online, alltid oppdatert.

Sunnfjord Energi,montører,reparasjon av kraftlinjer

 

Trenger du hjelp med valg av utstyr til dine ansatte og Mobile Device Management? Eller står dere fast i dagens løsning? Kontakt oss, vi hjelper dere videre.