20

MARS, 2019

6. Strekkodeleser, eller PDA med integrert strekkodeskanner?

Først og fremst, er det en dedikert strekkodeleser du trenger? Eller hadde det vært bedre med en PDAmed integrert strekkodeskanner? PDAer er gjerne mer kostbare, men de tilbyr et hav av funksjonalitet, og ikke minst mobilitet.

5. Hva slags strekkoder skal du lese i dag, i morgen, og om noen år?

Skal du kun lese tradisjonelle strekkoder holder det med en 1D strekkodeleser. Alle andre strekkodetyper som QR eller PDF krever 2D.

1D strekkode på venstre side, 2D strekkode på høyre side, begge kan lese av en 2D strekkodeleser

4. Hvor skal strekkodeleseren brukes?

Skal den stå i et kasseområde? På et lager? Kanskje på et kontor? Ut ifra dette velger du hvor robuststrekkodeleseren må være.

Zebra strekkodeleser til venstre og Zebra håndterminal til høyre mot hvit bakgrunn

3. Hvilken kvalitet og størrelse har strekkodene?

Om det er små strekkoder du skal skanne, trenger du en High Density strekkodeleser. Om du må skanne strekkoder som er langt unna, trenger du en Long Range. Om kvaliteten på strekkodene er varierende trenger du en intelligent strekkodeleser som kan lese dette.

Strekkode av dårlig kvalitet som en strekkodeleser vil ha problemer med å lese

2. Er strekkodeleseren kompatibel med din applikasjon?

Hva vil du gjøre med informasjonen som strekkodeleseren leser? Trenger du bare å lese inn i et enkelt felt, eller vil du formatere strekkoden med for eksempel et tegn før eller etter? Hva med automatisk «enter» etter lesing? Dette burde dobbeltsjekkes før du går til innkjøp av flere skannere.

Strekkode med carriage return strekkodelesere bruker for programmering

1. Hvordan skal du koble til strekkodeleseren?

Må strekkodeleseren være trådløs, eller er det ok å koble til med kabel? Hvis trådløst, skal du gå for WiFimed lengre rekkevidde, eller Bluetooth? Hvis kabel, er det OK med USB, eller trenger du en spesiell port som seriellPS2, eller andre typer?

Zebra PS700 strekkodeleser med kabel mot hvit bakgrunn

Nordic Mobility er et Enterprise Mobility selskap. Er du på jakt etter strekkodelesere til din bedrift? Kontakt oss for tips og råd.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste oppdateringene!