Slik ruller du ut Android i din bedrift

Med Android Enterprise har man flere muligher å administrere dine mobile enheter. Se hvem som passer for deg.

 

Det finnes fire måter din bedrift kan rulle ut Android, om man ønsker å ha en form for forvaltning:

· Bring Your Own Device (BYOD)

· Corporate Owned, Personally Enabled (COPE)

· Corporate Owned, Business Only (COBO)

· Corporate Owned, Single Use (COSU)

Jobbprofil – Work profile (BYOD)

Sluttbruker kan, med sin egen personlige smarttelefon, adoptere seg selv inn i bedriftens MDM-system, ved å laste ned en device agent fra Google Play. Device agentene ligger fritt tilgjengelig for gratis nedlasting til en hvilken som helst Android-basert smarttelefon, nettbrett og lignende.

Hvis sluttbruker gjør dette, vil et MDM-system konfigurert for Android Enterprise, lage en jobbprofil.

Sluttbruker har fremdeles full kontroll over enheten via forelderprofilen, men bedriften har kontroll over jobbprofilen. Unntaket er grunnleggende sikkerhetsinnstillinger som PIN-kode med mer.

Administrert jobbprofil – Managed work profile (COPE)

Mange bedrifter kjøper smarttelefoner til sine ansatte, men glemmer forvaltningen. Det er her administrert jobbprofil kommer inn. Ved å adoptere Android-enheten til et MDM-system, som SOTI MobiControl, kan den bli jobbadministrert. Sluttbruker har fremdeles full kontroll, kan legge til personlige kontoer og installere de appene de vil, men kun innenfor forelderprofilen. Bedriften kontrollerer den dedikerte, og krypterte, jobbprofilen.

Når en enhet er adoptert som jobbadministrert, kan bedriften kontrollere og håndheve restriksjoner på alle profiler.

Husk! En fjernsletting vil slette all data, både på forelder– og arbeidsprofilen.

Jobbadministrert – Work managed (COBO)

I mange tilfeller kjøper bedrifter smarttelefoner, men vil ikke sluttbruker skal ha tilgang til personlige kontoer eller installere egne apper. Den skal allikevel ha egenskapene smarttelefoner kan tilby,

Ved å adoptere Android-enheter som jobbadministrert, kan man oppnå dette. Da tilbys ingen personlige kontoer, man kan ikke installere egne apper, og bedriften har full kontroll.

Kun apper godkjent via Managed Google Play kan bli installert.

Spesialisert formål – Single Use (COSU)

Mange bedrifter har ett formål med anskaffelse av Android-enheter. Appen de har kjøpt eller laget må startes på et eller annet. De trenger kanskje integrert skanner, gode fallspesifikasjoner, med mer. I tillegg ønsker man full kontroll for å hindre misbruk, svært god sikkerhet, og hindre endringer i operativsystemet som produserer en telefonsamtale til brukerstøtte.

For å oppnå dette må man adoptere enheten som jobbadministrert.

Når enheten er adoptert vil en kiosk låse ned enheten. Kioskløsninger finnes det mange av. De tilbyr et variert sett med funksjonalitet, egenskaper og tilpasninger. Sluttbruker vil kun forholde seg til kiosken, operativsystemet under er ikke tilgjengelig.

Velg og vrak

De fleste bedrifter har enten ett eller flere av disse behovene. Den gode nyheten er man kan velge og vrake. Alle er enkle å implementere og vedlikeholde.

Kilder:

https://bayton.org/download/doc/ae-general/infobytes/DYK02.pdf

https://www.soti.net/resources/blog/2017/soti-extends-android-enterprise-on-zebra-devices/

https://www.android.com/enterprise/