NorgesGruppen

NorgesGruppen er Norges største grossist og består av kjedene KIWI, MENY, Spar, Joker med flere. NorgesGruppen omsatte for 85 milliarder i 2017 og har over 28 800 ansatte.

NorgesGruppen er i en vekstfase og har de siste årene tilegnet seg en større markedsandel, større omsetning og flere butikker og ansatte.

 

Nordic Mobilitys oppgave

I forbindelse med innkjøp av neste generasjons PDA til kjedene, ble Nordic Mobility kontaktet for å bistå med teknisk analyse og anbefaling av aktuelle alternativer. Nordic Mobility skulle også undersøke deres SOTI MobiControl-installasjon, og endre eller effektivisere løsningen der det trengtes på tvers av tre operativsystemer og 13 PDA-modeller med 29 forskjellige firmwareversjoner på 7000 enheter.

Løsningen

SOTI MobiControl-installasjonen ble gjennomgått fra topp til bunn. NorgesGruppen har gått fra en omfattende, kompleks installasjon, til en enkel og lett håndterbar installasjon man med enkle grep kan vedlikeholde i årene som kommer. Løsningen er i dag effektivisert og automatisert til en så stor grad, alle involverte har fått en ny hverdag.

SOTI MobiControl, MDM, EMM, fjernstyring, remote control, PDA, forvaltning, administrasjon

 

Trenger du hjelp med valg av utstyr til dine ansatte og Mobile Device Management? Eller står dere fast i dagens løsning? Kontakt oss, vi hjelper dere videre.