Mobile Device Management

Mobile Device Management

Mobile enheter spiller en viktig rolle i driften til mange virksomheter, og administrasjon av et betydelig antall enheter kan fort bli tid- og ressurskrevende. Mobile Device Management er et system som muliggjør enkel administrasjon av mobile enheter. Da oppdateres og forvaltes dine smarttelefoner, nettbrett, håndterminaler og lignende i ett og samme system.

Har din bedrift behov for et system som forenkler oppsett og administrasjon av mobile enheter? Kontakt oss i dag for en samtale om hvordan Mobile Device Management kan lette deres hverdag.

 

Android Enterprise, Android

 

Fordeler

Med Mobile Device Management får du full oversikt over alle virksomhetens mobile enheter. Her velger du hvilke innstillinger hver mobile enhet skal ha, og kan på den måten gjøre tilpasninger etter hvilke brukere som trenger hvilke tilganger. Noen av funksjonene som kan håndteres med Mobile Device Management er:

  • Førstegangsoppsett av enheter
  • Installasjon og oppdateringer av apper
  • Endring i konfigurasjon
  • Oppdatering av operativsystem
  • Support

 

Enkelt oppsett av mobile enheter

Et Mobile Device Management-system lar deg sette opp dine mobile enheter på en enkel måte. Enhetene innrulleres ved å skanne en QR-kode, og vil da få alle korrekte innstillinger helt automatisk. Dermed blir staging en enkel prosess som de aller fleste vil klare å utføre.

Når den mobile enheten har blitt innrullert, vil systemet installere de appene du som administrator mener den skal ha. Dette kan være bedriftsapper eller andre apper som er relevante for deres drift. Oppdateringer av appene håndteres også enkelt gjennom Mobile Device Management-systemet.

Windows Mobile 10, Microsoft

 

Effektiviserer din hverdag

Et system for Mobile Device Management vil effektivisere alle operasjoner rundt dine mobile enheter. Når enheten er innrullert og satt opp, vil du få full oversikt over hvor enheten befinner seg, hvem den tilhører, hvor lenge den har vært innrullert og annen relevant informasjon.

Ettersom all informasjon om deres mobile enheter er lagret i systemet, vil dere også kunne få raskere og bedre brukerstøtte dersom det er behov for det. I slike tilfeller kan vi ta i bruk avanserte fjernstyringsverktøy, og raskt og effektivt avdekke og utbedre eventuelle problemer.

For mer informasjon om Mobile Device Management kan du kontakte oss her.