Avinor

Avinor drifter og vedlikeholder 45 statlig eide flyplasser rundt om i Norge, hvorav 12 i samarbeid med Forsvaret. I tillegg til flyplassene, har Avinor ansvar for flytårn, kontrollsentre, og annen teknisk infrastruktur for flysikkerhet.

Avinor leter stadig etter måter å effektivisere driften. I den forbindelse ønsket de å starte et bagasjeskanningsprosjekt for skanning av all bagasje som blir lastet om bord i fly.

Gardermoen,Oslo Lufthavn,Avinor,Mobile Device Management,SOTI,MobiControl,SOTI MobiControl,MDM,Windows Mobile 6.5,Windows Mobile,MC67,MC65,MC9596

Nordic Mobilitys oppgave

Etter oppstart kom Avinor utfor flere utfordringer. De trengte en stabil flåte med PDAer, og en stabil installasjon av SOTI MobiControl, deres MDM-system.

 

Løsningen

Etter å ha fått hjelp fra flere leverandører, valgte de til slutt Nordic Mobility for å ferdigstille sin MobiControl- og PDA-flåte. Løsningen ble å starte på nytt, med fokus på stabilitet. Til slutt satt Avinor igjen med en robust flåte av PDAer, samt en SOTI MobiControl-installasjon som vil fungere godt i flere år framover.

Gardermoen,Oslo Lufthavn,Avinor,Mobile Device Management,SOTI,MobiControl,SOTI MobiControl,MDM,Windows Mobile 6.5,Windows Mobile,MC67,MC65,MC9596

Trenger du hjelp med valg av utstyr til dine ansatte og Mobile Device Management? Eller står dere fast i dagens løsning? Kontakt oss, vi hjelper dere videre.