Android Enterprise

«Android Enterprise» gir deg et standard sett med funksjoner i Mobile Device Management-systemer, på tvers av produsenter. Uansett om man bruker Sony, Zebra Technologies, Honeywell eller Samsung, skal man få samme, brukervennlige opplevelse av forvaltningen av sine enheter.

Videreføring av «Android for Work»

Systemet er en relansering av det som tidligere het «Android for Work», som ble laget i 2014. «Android for Work» ble lansert av Google, som ønsket å tilby et system der bedrifter kan forvalte og administrere mobile enheter. Da «Android for Work» ble relansert som «Android Enterprise» i 2018, var tanken at dette systemet vil være standarden i overskuelig fremtid.

Work profile,Android Enterprise,Android,Enterprise,EMM,MDM,Enterprise Mobility Management,Mobile Device Management,Google,Google Mobile Services,SOTI,MobiControl,SOTI MobiControl,BYOD,COBO,COSU,COPE,Android for bedrifter,Android i bedrift,Forvaltning av Android,Administrasjon av Android

Fordeler med «Android Enterprise»

Fordelene med «Android Enterprise» er mange. Først og fremst får du lik konfigurasjon på tvers av modeller fra alle produsenter, slik at det ikke lenger spiller noen rolle om man bruker Sony, HTC eller Nokia. Forvaltningen av enhetene vil foregå på samme måte, med samme, gode funksjonalitet.

For å distribuere apper kan du enten bruke den tradisjonelle måten med utrulling via MDM-systemet, eller bruke en egen, eksklusiv Google Play for din bedrift. Appene blir installert stille i bakgrunnen for å ikke forstyrre brukeren med unødvendige spørsmål om de ønsker å oppdatere og hvilke tillatelser de godtar. Kravet til egen Google-konto per enhet er fjernet, og fire metoder for innrullering og forvaltning er videreført.

Fire metoder for innrullering

«Android Enterprise» gir deg fire metoder å innrullere Android-enheter i et MDM-system:

  • NFC – sett en «Master»-enhet inntil en ny enhet, og den blir automatisk innrullert
  • QR-kode – skannes under førstegangs oppsett
  • DPC – skriv inn en kode istedenfor e-post på Google-konto
  • Zero-touch – koble til et nettverk, resten går automatisk
Fully managed,Android Enterprise Use cases
Fully managed with work profile,Android Enterprise,Android,Enterprise,EMM,MDM,Enterprise Mobility Management,Mobile Device Management,Google,Google Mobile Services,SOTI,MobiControl,SOTI MobiControl,BYOD,COBO,COSU,COPE,Android for bedrifter,Android i bedrift,Forvaltning av Android,Administrasjon av Android

«Android Enterprise» forvaltningsmodeller

Når enheten er innrullert i et MDM-system finnes det fire forskjellige måter å forvalte enheten på.

  • Work profile – man skiller mellom private apper som bruker styrer selv, og arbeidsapper som administrator styrer
  • Work managed – man låser enheten og gir kun tilgang til det administrator tillater
  • Single use – man låser enheten helt, i kioskmodus, og gir kun tilgang til det administrator tillater
  • Work managed på fully managed device – samme som work profile, men administrator styrer både private og arbeidsapper

Nordic Mobility og «Android Enterprise»

Med «Android Enterprise» og Nordic Mobility får du kontroll over alle dine Android-enheter, enten det er smarttelefoner, nettbrett, eller PDAer på lageret eller i butikken. Bruker du i tillegg SOTI MobiControl som MDM-system, får du det du trenger for å låse ned enheter, fjernslette, skille mellom privat og jobb, og mye mer. Dette gir en bedre og mer effektiv arbeidshverdag

Single use, dedicated,Android Enterprise,Android,Enterprise,EMM,MDM,Enterprise Mobility Management,Mobile Device Management,Google,Google Mobile Services,SOTI,MobiControl,SOTI MobiControl,BYOD,COBO,COSU,COPE,Android for bedrifter,Android i bedrift,Forvaltning av Android,Administrasjon av Android

Ønsker du mer informasjon om «Android Enterprise» kan du kontakte oss her.